Матеріально-технічна база Друк

Матеріально-технічна база школи

Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень (по металу, по дереву, кулінарії, обслуговуючої праці), а також спортивної, гімнастичної, актової зали, бібліотеки, архіву, медичного, стоматологічного, комп’ютерних, мультимедійного кабінетів, їдальні та буфету

Навчальні класи та кабінети школи забезпечені обладнанням та меблями в обсязі, який дає можливість проводити навчально-виховний процес на належному рівні та, в основному, відповідно до вікового складу учнів.

Обладнання двох кабінетів фізики та хімії відповідає вимогам Типового переліку для загальноосвітніх шкіл. Кабінети фізики забезпечені обладнанням для проведення уроків та лабораторних робіт .

Майстерні обслуговуючої та технічної праці укомплектовано згідно з типовим переліком обладнання шкільних майстерень. Майстерня з обслуговуючої праці обладнана швейними машинами, що дає змогу впроваджувати профільне навчання в старшій школі за технологічним напрямком .

Спортивний зал школи обладнано типовим та нестандартним устаткуванням, що дає змогу якісно виконувати програму з фізичного виховання. Гімнастична та спортивна зали мають шведські стінки , канати , бруси, колода, перекладини, нестандартні перекладини, гімнастичні матраци , гімнастичні лавки , лавки для вправ пресу , повне забезпечення м’ячами та спортивним інвентарем.

У школі є 1 актова зала на посадкових 200 місць .

Матеріально-технічна база класів, спортивних залів, харчоблоку та кабінетів постійно оновлюється .

Навчальні кабінети ( 23 шт.) та класні (16 шт.) кімнати школи забезпечені необхідним обладнанням.

В школі функціонує три комп’ютерних класи з загальною кількістю 33 комп’ютера .

Всі комп’ютери в школі підєднано до інтернету. У школі в наявності 42 комп’ютери та 5 ноутбуків :

Також для організації навчально-виховного процесу було придбано:

- магнітофонів – 6;

- телевізорів – 5;

- відеоплеєрів – 2;

- відеокамер – 1;

- мультимедійних проекторів – 7.

Встановлено систему відооспостереження .

У школі постійно впроваджуються та використовуються інформаційні ресурси:

· бази даних і знань (на СD);

· програма складання розкладу «RECTOR»

· комп’ютерні, у тому числі мультимедіа, навчальні та контролюючі системи;

· відео- й аудіозаписи;

· електронні бібліотеки разом з традиційними підручниками;

· методичні посібники, конспекти лекцій, підручники та інші методичні матеріали на оптичних і магнітних носіях, довідники.

З метою залучення електронних засобів, у першу чергу Інтернет, компакт – дисків, засобів масової інформації для організації навчання учнів за особистісно – орієнтованими педагогічними технологіями, що підвищують якість освітніх послуг:

  • Організована самостійна робота учнів (для самоосвіти) з пошуку необхідної інформації з різноманітних джерел знань Інтернет, а також спрямована самостійна робота та дистанційне навчання в межах призупинення навчального процесу у зв’язку з епідемією грипу.
  • Створені умови для доступу до світових культурно – історичних досягнень людства та реалізації права кожного учня на однакові можливості для здобуття освіти незалежно від місця проживання, стану здоров’я тощо - школярі активно працюють за визначеними напрямками та свої проекти представляють в електронному вигляді (презентації).

Ведеться робота зі створення банку інформаційних ресурсів: бази даних і знань, комп’ютерні, у тому числі мультимедіа, навчальні та контролюючі системи, електронні бібліотеки разом з традиційними підручниками та методичними посібниками. Створюється банк педагогічних програмних засобів для забезпечення освітніх потреб навчального закладу. Навчальні розробки вчителів школи, матеріали методичних заходів, педагогічних рад систематизуються та зберігаються в електронному вигляді. У тому числі вже використовуються педагогічні програмні засоби із предметів, котрі надає МОН (географія, історія, фізика, математика, хімія, біологія, ОБЖ, початкові класи). Створюється банк учнівських та вчительських презентацій , продовжується робота по впровадженню основних статей нового Закону про освіту та інших підзаконних актів.