пошук

інформаційний куток

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування дотримується такого такого важливого принципу:

Самі вирішили, самі зробили. Самі відповідаємо

Наше кредо:

Окремо – ми краплинки, а разом – океан!”

Мета учнівського самоврядування: розвиток та саморозвиток комунікативних, організаторських і лідерських якостей особистості, її творчого потенціалу, самореалізація у громадському житті.

Завдання учнівського самоврядування:

1.Створення учнівського самоврядування як системи, що забезпечує позитивну соціалізацію дітей та молоді, самореалізацію особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог.

2.Забезпечення й захист прав та інтересів дітей та учнівської молоді.

3.Створення умов для формування, розвитку й саморозвитку активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості.

4.Залучення якнайширшого кола дітей та молоді до соціально ко­рисної діяльності.

5.Оптимізація діяльності активу учнівського самоврядування на основі організацій­ного менеджменту, запровадження ефективних технологій організації командної діяльності, соціального проектування, соціального партнерства.

6.Сприяння органів учнівського самоврядування у залученні дітей та молоді до участі в різноманітних гуртках, товариствах, об’єднаннях, клубах за інтересами.

7.Залучення учнівського самоврядування до реалізації виховної системи загальноосвітнього навчального закладу.

8.Підготовка молоді до майбутньої участі в керівництві державними та суспільними справами через формування знань, умінь і навичок управлінської та виконавської майстерності.

Очікувані результати:

1.Сформується творча особистість з комунікативними, організаторськими і лідерськими якостями, активною громадянською позицією, здатна до самореалізації у громадському житті.

2.Підвищиться рівень готовності молоді до майбутньої участі в керівництві державними та суспільними справами.

3.Сформується система діяльності органів учнівського самоврядування, здатна до реалізації цілей та завдань виховання.

4.Зросте інтерес дітей та учнівської молоді до виховної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі.

5.Підвищиться позитивний імідж учнівського самоврядування

Структура учнівського самоврядуванняСтруктура УС

Завдання центрів учнівського самоврядування Завдання Цетнрів

© 22School, 2019