пошук

Організація дистанційного навчання в освітньому закладі

05 Лис 2021

(відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08.09.2020 №1115)

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу.

Дистанційне навчання організовується у різних комбінаціях режимів взаємодій – синхронного (вчитель працює безпосередньо з учнями онлайн: ZOOM, Google meet) й асинхронного (вчитель та учні обмінюються навчальними матеріалами офлайн: Edmodo), підсилюючи їх відповідні переваги.

Відповідно до положення про дистанційне навчання, в синхронному режимі (онлайн) організовується «не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, (решта навчального часу організовується в асинхронному режимі)».

Це можна реалізувати кількома моделями:

  1. онлайново відбувається кожен третій урок предмета, а для решти часу пропонують завдання для самостійного опрацювання та виконання;
  2. окремі предмети, за рішенням закладу освіти, можуть потребувати більше синхронного часу, аніж інші. У такому разі вони можуть мати більше онлайнових уроків, натомість інші дисципліни базуватимуться на асинхронному режимі взаємодій;
  3. тривалість онлайнового уроку може становити 15 хвилин, а решту часу (30 хвилин) учні виконують завдання, базуючись на отриманому матеріалі.

Залежно від того, яку модель поєднання синхронного та асинхронного навчання обирає заклад і вчитель, можна по-різному наповнювати ці складові навчальними діяльностями.

Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять є: лекція; семінар; урок; практичні заняття; лабораторні заняття; консультації та інше.

Лекція, семінар, урок, консультації проводяться з учнями дистанційно у синхронному (онлайн) або асинхронному режимі відповідно до навчального плану.

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.

Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Лабораторне заняття дистанційно проводиться з використанням відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій.

Усі контрольні заходи здійснюються дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікативних технологій, за умови аутентифікації того, хто навчається, в асинхронному режимі або очно.

У випадку виникнення питань з організації дистанційного навчання просимо дзвонити:

в адміністрацію за тел. (0342) 70-50-23, (0342) 56-06-44

або звертатись до класного керівника, як до координатора організації дистанційного навчання учнівськими колективами.

Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
udemy course download free
download lenevo firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
© 22School, 2019